اخبار

محدوده ی پی اچ

چرا محدوده یا رنج pH از ۰ تا ۱۴ است ؟ لطفا کامل و مختصر و با اثبات عددی توضیح بدین

همان طور که می دانیم در دمای ۲۵ درجه حاصلضرب غلظت H+ در OH– مقداری ثابت و برابر ۱۰-۱۴ است:

۱) [H+][OH–]=10-14

وقتی می گوییم مقدار ثابت یعنی با افزایش غلظت H+ غلظت OH– آنقدر کاهش می یابد تا دوباره رابطه ۱ برقرار شود و برعکس. برای آن که از اعداد کوچک غلظت رها شویم رابطه ی پی اچ را خلق کرده اند:

pH=-log[H+]

به همین دلیل محدوده ی پی اچ از صفر تا چهارده هست البته در اسید های با غلظت بالای یک مولار پی اچ منفی هم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *