فروسیلیس

طی روزهای گدشته حسب اتفاق امکان بازدید از یک کارخانه تولید فروسیلیس پیش امد، در این کارخانه فروسیلیس در سایزهای مختلف، میکرو فرو سیلیس ...

ادامه مطلب

کربوهیدرات ها

کربوهیدرات‌ها (هیدرات‌های کربن یا قند) که نام دیگر قندها است و با آن هیچ تفاوتی ندارد. کربوهیدرات ها فقط از قند ساخته شده اند. هیدرات‌ه...

ادامه مطلب

هیدرات های گازی

هیدرات هاي گازي ملکولهاي پیچیده کریستالی هستند که از اختلاط آب و ملکولهاي گاز به اندازه مناسب تشکیل میشوند . ملکولهاي آب (میزبان) بوسیل...

ادامه مطلب