اخبار

تهیه ی محلول شوایتزر

اثر محلول امونیاک بر محلول سولفات مس(تهیه ی محلول شوایتزر):

[Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2

مقدار ۱/۶ گرم سدیم هیدرو اکسید را حل کنید
به آن پنج گرم مس(II)سولفات اضافه کنید و صبر کنید تا رسوب حاصل شده ته نشین شود.
سپس به آن ۲۰۰ سی سی آمونیاک ۲۹٪ اضافه کنید تا رسوب حل شود. اکنون کم کم به آن پنبه بیفزایید تا حل شود.
با یک سرنگ محلول حاصل را به اسید هیدروکلریک دو نرمال اضافه کنید و تشکیل پنبه ی مصنوعی را ببینید.


الف-فرمول واکنش انجام گرفته در این آزمایش وقتی که رسوب آبی کمرنگی حاصل شد چگونه است ؟آن را بنویسید.
ب- فرمول واکنش انجام گرفته در این از مایش وقتی که رسوب کاملا حل شده و محلول کاملا آبی رنگ بدست امده چگونه است.
ج- وقتی که پنبه رآبدون محلول بشر انداختید چه شد ؟ آیا پنبه کاملاناپدید شده یا نه؟
د- وقتی که پنبه در محلول شوایتزر کاملا ناپدید می شود به چه وسیله ی می توان پنبه را ظاهر ساخت؟
جواب= وقتی که پنبه در محلول شوا یتزر کاملا ناپدید می شود می توات با افزایش اسید کلریدریک مقداری از امونیاک محیط خنثی کرد ومحیط را اماده ظاهر شده پنبه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *