اخبار

چند نوع آب از لحاظ ایزوتوپی داریم؟

ابتدا ایزوتوپ را تعریف کنیم:
عناصری که تعداد پروتون های مساوی و تعداد نوترون های مختلف در نتیجه جرم اتمی مختلفی دارند ایزوتوپ می گویند.
همانطور که می دانیم هیدروژن سه ایزوتوپ پایدار (هیدروژن، دوتریم، و تریتیم)

 

همچنین اکسیژن سه ایزوتوپ پایدار اکسیژن شانزده، هفده، و هجده دارد.

 

 اکنون با توجه ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن چند نوع آب داریم؟

بنابراین از نظر ایزوتوپی هجده نوع آب داریم، بنابر این وقتی می گویند آب سنگین منظور آبی است که از ایزوتوپ های سنگین هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *