اخبار

فرمول تجربی و فرمول مولکولی

ابتدا تعریف فرمول تجربی و مولکولی

ساده ترین نسبت میان اتمهای یک ترکیب را فرمول تجربی یا ساده می گویند.
و نسبت های واقعی اتم ها در ترکیب فرمول مولکولی می گویند

برای نمونه فرمول تجربی آب اکسیژنه HO است و فرمول مولکولی آن H2O2 می باشد.

برای تعیین فرمول تجربی مراحل زیر را باید انجام دهید
۱- ابتدا مقادیر داده شده را که بر حسب درصد یا گرم یا میلی گرم است را تقسیم بر جرم اتمی هر عنصر می کنیم تا اتم گرم(مول) هر یک به دست آید.

۲- اتم گرم های به دست آمده را تقسیم بر کوچک ترین عدد می کنیم تا نسبت فرمول تجربی به دست آید
۳- برای به دست آوردن فرمول مولکولی باید فرمول تجربی را در n ضرب کنیم و آن را برابر جرم مولکولی قرار دهیم تا n به دست آید سپس عدد n را در فرمول تجربی ضرب می کنیم تا فرمول مولکولی به دست آید.

یک تست شیمی عمومی:

– ۶۰٪ از یکی از اکسیدهای عنصر X‌ به جرم اتمی ۳۲ را اکسیژن تشکیل می دهد. ساده ترین فرمول ممکن برای این اکسید کدام است؟(O=16)
۱) XO2
۲) XO3
۳) X2O3
۴) XO

 

یک مساله در شیمی آلی:

یک مولکول با وزن مولکولی ۱۸۰/۱۸ گرم بر مول تجزیه شده و شامل ۴۰٪ کربن، ۶/۷۲٪ هیدروژن و ۵۳/۲۸٪ اکسیژن است. فرمول تجربی و فرمول مولکولی آن کدام است؟

 

 

فرمول مولکولی C6H12O6 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *