اخبار

ضریب تاثیر پایین مجلات علمی ایرانی

طبق اعلام گزارش پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات (JCR)مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در سال ۲۰۱۷، ضریب تأثیر برترین نشریۀ علمی دنیا بیش از ۱۸۷ است در حالی‌که، بالاترین ضریب تأثیر مجلات علمی ایران، کمتر از ۲ تخمین زده شده است.

از مهم‌ترین معیارهای رتبه‌بندی نشریات علمی، ضریب تأثیر آن‌ها‌‌ است که نمایش‌گر میزان اثرگذاری آن نشریات است. معیار ضریب تأثیر، از طریق برآورد بازتاب متوسط استنادهای انجام‌شده به مقالات منتشر شده در هر نشریۀ علمی در سال محاسبه می‌شود.

“Impact Factor” در یک ژورنال علمی بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Impact Factor = α / β

که در این رابطه، مقدار α برابر با تعداد دفعات استناد به مقالات یک ژورنال در سایر ژورنال‌های ایندکس شده و مقدار β تعداد مقالات انتشاریافته توسط آن ژورنال در طول دو سال قبل از انجام بررسی است.

بنابراین به عنوان مثال، مقدار IF یک ژورنال در سال ۲۰۱۷، بر اساس بررسی‌های انجام شده در دو سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ محاسبه می‌شود.

طبق گزارش مؤسسه اطلاعات‌علمی در سال ۲۰۱۷، ژورنال “CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS” با مجموع ۲۴۵۳۹ مورد استناد، دارای بالاترین ضریب تأثیر نشریات علمی دنیا (ضریب تأثیر ۱۸۷٫۰۴۰) شده است و نشریۀ NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE با ضریب تأثیر ۷۲٫۴۰۶ در مقام دوم قرار دارد.

همچنین نشریۀ NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY با ضریب تأثیر ۵۷ در رتبۀ سوم بالاترین ضریب تأثیر مجلات علمی دنیا جای گرفت.

مجلات CHEMICAL REVIEWS و LANCET نیز به ترتیب با ضریب تأثیر ۴۷٫۹۲۸ و ۴۷٫۸۳۱ رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

و اما در میان نشریات علمی ایرانی، مجلۀ بین المللی علوم و فناوری محیط زیست International Journal of Environmental Science and Technology واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با کسب ضریب تأثیر ۱٫۹۱۵ ،رتبۀ ۴۵۸۵ جهان و رتبۀ نخست نشریات علمی ایران را به دست آورد.

همچنین ماهنامۀ هپاتیت (Hepatitis Monthly) دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با کسب ضریب تأثیر ۱٫۶۷۷ در رتبۀ ۵۳۴۱ دنیا و رتبۀ دوم نشریات علمی ایران قرار گرفت.

رتبۀ سوم میان نشریات علمی داخلی متعلق به مجلۀ دارو (DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences) دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با ضریب تأثیر ۱٫۶۵۳۳ در رتبۀ ۵۴۲۸ جهان قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *