اخبار

راهنمای گریدهای مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گرید مواد شیمیایی با طبقه بندی بر اساس درصد خلوص

گرید تحلیلی Analytical chemistry grade
خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد

گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry grade
بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 97 درصد

گرید عمومی / آزمایشگاهی Laboratory/ General chemistry grade
درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد

گرید عمومی General chemistry grade
خالص تقریبا نزدیک به بیشتر از 95 درصد

گرید صنعتی Industrial chemistry grade
ناخالص بیشتر از تقریبا 90 درصد

انواع گرید مواد آزمایشگاهی

گرید خشک(Dride)
بیشتر واکنش های شیمیایی که در محیط های غیر آبی انجام میشوند به حضور مقادیر بسیار کم آب حساس هستند بنابر این در چنین کاربردهایی فقط باید از حلال ها و واکنشگرهایی با مقدار بسیار کم آب استفاده شود. در واکنش هایی که نسبت به مقدار بسیار کم آب حساس هستند، توصیه میکنیم از مواد شیمیایی با گرید Dride استفاده نمایید.

گرید کروماتوگرافی گرادیانی(Gradient chromatography)
حلال های مناسب برای کروماتوگرافی مایع گرادیانی علاوه بر شفافیت بسیار بالا در محدوده مرئی فرابنفش میبایست مقادیر بسیار کمی از آب، اسید، قلیایی و باقی مانده جامد را پس از تبخیر داشته باشند. مواد در این گرید با استفاده از مواد اولیه بسیار با کیفیت و تجهیزات پیشرفته تقطیرحلال های کروماتوگرافی مایع گرادیانی تولید میگردند. عبور از فیلتر 0.2 میکرون، یک فرایند ضروری در تولید حلال های کروماتوگرافی است که دقیقا قبل از فرایند بسته بندی انجام می گردد، این حلال ها برای تمام انواع تکنیک های کروماتوگرافی مایع مناسب هستند.

گرید کروماتوگرافی ایزوکراتیک (Isocratic chromatography)
حلال های این دسته دارای خلوص گرید گرادیان هستند. حساسیت ها در روش کروماتوگرافی مایع ایزوکراتیک کمتر از نوع گرادیان می باشند. به همین جهت حلال های مخصوص کروماتوگرافی ایزوکراتیک با هزینه های پایین تر، جداسازی با وضوح بالا را نتیجه می دهند.

گرید اسپکتروسکوپی (Spectroscopy)
در مطالعات اسپکتروفتومتری، دستیابی به نتایج قابل اعتماد بسیار وابسته به استفاده از حلال های فوق خالص در مرحله آماده سازی نمونه می باشد. حلال های مناسب این دسته بندی نه تنها باید شفافیت بالا در طیف مرئی و ماوراء بنفش داشته باشند بلکه حضور ناخالصی هایی مانند آب، قلیا و اسید نیز باید در سطح فوق العاده پایینی کنترل شود.

گرید کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography)
حلال های این گرید در مطالعات کروماتوگرافی گازی استفاده می شود. این ویژی نه تنها به دلیل خلوص بالای آنها بلکه به واسطه وجود آب، اسید و قلیا در مقادیر ناچیز و همچنین عدم وجود پیک های اضافی در آنالیزهای کروماتوگرافی گاز می باشد.

گرید ACS
انجمن شیمی آمریکا (ACS) مشخصات فنی و خلوص را برای تقریبا 500 ماده شیمیایی واکنشگر و بیش از 500 ماده مرجع استاندارد تعیین نموده است. بطوریکه مورد پذیرش محققان و صنعتگران سراسر جهان قرار گرفته است.

گرید آزمایشگاهی (Laboratory)
طیف گسترده ای از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، پایه ها، نمک ها و حلال ها را تحت گرید Laboratory تولید میگردند. تا نیازهای حساس در آزمایشگاههای گوناگون را پوشش دهند. مشخصات مواد شیمیایی آزمایشگاهی به گونه ای تنظیم شده است که می تواند برای کاربری های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

گرید USP
داروسازی ایالت متحده (USP) مشخصات مواد شیمیایی که به عنوان مواد اولیه در صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرند را تعریف نموده است. مواد شیمیایی با گرید USP با توجه به پروتکل های آزمون USP مورد تأیید کیفی قرار می گیرند.

گرید Extra pure
به منظور پوشش کاربری های عمومی با حساسیت کم و هزینه های پایین عملیاتی، گستره وسیعی از مواد شیمیایی شامل اسیدها، نمک ها و حلال ها با گرید Extra pure ارائه می گردد.

گرید CP یا Chemically Pure
محصولات دارای میزان خلوصی که برای استفاده در کاربرد های عمومی مناسب هستند.

گرید FCC
محصولاتی که با پیش نیاز های مجموعه ی قوانین (کدکس) مواد شیمیایی غذایی مطابقت دارند.

گرید معرف تضمین شده Guaranteed Reagent (GR)
مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه، محصولاتی که با پیش نیازهای انجمن شیمی آمریکا (ACS) همخوانی دارند.( علامت تجاری EMD)

گرید هیستولوژی (Histology)
مواد شیمیایی که بیشتر در آزمایشگاه های بالینی و پاتوبیولوژی استفاده می شود، تحت نام Histology تولید می شوند. این مواد شیمیایی با توجه به استانداردهای بین المللی مورد آزمایش قرار می گیرند تا نیازهای مشتریان در آزمایشگاه های تشخیص طبی به بهترین نحو پوشش داده شود.

گرید NF یا National Formulary
مواد شیمیایی که با پیش نیاز های کتاب فرمول ملی آمریکا همخوانی دارند.

گرید (OR) Organic reagent
معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند. علامت تجاری (MBI)

گرید عملی Practical
به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست. مناسب برای استفاده در زمینه کاربرد های عمومی می باشد. مواد شیمیایی آلی با گرید عملی ممکن است حاوی مقادیر اندکی از ایزومرهای حد واسط باشند.

گرید استاندارد اولیه Primary Standard
گرید تحلیلی با خلوص استثنائی که به صورت ویژه ای برای استاندارد سازی محلول های حجم سنجی و آماده سازی استاندارد های مرجع ساخته می شود.

گرید خالص شده Purified
به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست. این گرید معمولا به مواد شیمیایی آلی محدود می شود.

گرید معرف Reagent
بالاترین میزان کیفیتی که این ماده ی شیمیایی از نظر تجاری می تواند داشته باشد . انجمن شیمی آمریکا به صورت رسمی برای این ماده ویژگی هایی وضع نکرده است.

گرید فنی Technical
گریدی که برای کاربرد های عمومی صنعتی مناسب است .

محلول های تمیر کننده و گندزدا Cleaning/disinfecting solution
این محلول ها جهت تمیز کردن ظروف و یا ضد عفونی نمودن سطوح و ظروف طراحی شده اند.

گرید USP / GenAR
طیفی از مواد شیمیایی ساخته شده تحت cGMP ، هماهنگی داشتن با پیش نیاز های 1995 USP 23، مطابق با سازمان دارویی اروپا (PhEur, EP ) و ویژگی های وضع شده توسط سازمان دارویی بریتانیا (BP) و زمانی که مناسب باشد تست اندازه گیری اندوتوکسین به روش LAL گرفته می شود .

گریدهای اسیدهای آزمایشگاهی

گرید AR Select
گروهی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند، به نحوی که برای تا حداکثر 28 فلز در محدوده ی 0.05 تا 0.0005 ppm مورد آنالیز قرار می گیرند .

گرید AR Select Plus
خالص ترین گرید اسید های Mallinckrodt اسید های AR Select Plus با استفاده از روش نقطه زیر جوش ساخته می شوند و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص، بسته بندی می شوند . این محصولات برای بررسی وجود 45 عنصر در محدوده ی 3.5 تا 0.005 ppb محک زده می شوند تا اطمینانی برای میزان کم تداخل در پس زمینه باشد.

گرید محیطی Environmental Grade
اسید هایی با خلوص فوق العاده بالا که از طریق تک فرآیند تقطیر زیر نقطه ی جوش خالص می شوند.

گرید پلاس محیطی Environmental Grade Plus
اسید هایی که توسط تقطیر اسید های گرید محیطی برای دومین بار تولید می شوند. این محصول، اسید دو بار تقطیر شده زیر نقطه ی جوش با بالاترین میزان خلوص می باشد.

اسید های گرید OmniTrace
خلوص بالاتر از گرید معرف، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب. اسید هایی که برای بررسی حداقل 33 فلز متفاوت آنالیز می شوند.

اسید های گرید Suprapur
اسید گرید با خلوص بالا که توسط شرکت E. Merck. ساخته می شود. برای روش های صنعتی حساس مناسب است. برای فلزات کمیابی که در محدوده ی اندک ppb قرار دارند و به طور متداول کمتر از محدوده های کشف هستند. این گرید برای اسید ها و نمک ها به کار گرفته می شود.

گرید Tracemetal
اسید های تولید شده برای کسب آلودگی فلزی بسیار اندک در محدوده ppb به طور کلی برای هضم نمونه ها پیش از تحلیل ICP استفاده می شود. هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش ICP/MS تحلیل می شود.

گرید Tracemetal Plus
برای آنالیز فلزات کمیاب بسیار مهم ، اسید هایی که توسط دوبار تقطیر زیر نقطهی جوش ساخته می شوند تا آلودگی فلزی اندک در محدوده ی ppt به دست آورده شود . هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش ICP/MS تحلیل می شود.

انواع گریدهای کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و طیف سنجی

گرید ChromAR
حلال های مطابق با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS که برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند.

گرید HPLC/Spectro
برای پیش نیاز های استاندارد کروماتوگرافی در روش های HPLC و طیف سنجی.

حلال های گرید OmniSolv HPLC
معرف های با کیفیت تست شده برای بررسی سازگاری استفاده از آن ها در کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا. محصولاتی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای استفاده در کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند.

گرید SpectrAR
طیفی از حلال های ساخته شده برای کاربرد های طیف سنجی.

انواع گرید حلال ها با کاربرد چندگانه

گرید Absolv
به شکل خاصی تقطیر شده برای داشتن سطوح خلوصی بالاتر از حد پیش نیازها برای HPLC, TLC, GC و آنالیز رسوب آفت کش.

گرید Accusolv
تقطیر شده در حلال های شیشه برای کروماتوگرافی مایع و گاز، آنالیز باقی مانده و طیف سنجی .

حلال های گرید OmniSolv
برند EMD برای حلال های با خلوص بالا، تولید شده با استفاده از آخرین تجهیزات خالص سازی و تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های طیف سنجی ، آنالیز رسوب ، کروماتوگرافی گازی و مایع به شکلی که در کاتالوگ لیست شده است .

گرید UltimAR
حلال هایی که با مشخصات وضع شده توسط سازمان ACS هماهنگی دارند و عملکرد پایداری برای کروماتوگرافی مایع، تغلیظ/ استخراج ، طیف سنجی UV و کاربرد های عمومی فراهم می کنند.

گرید های مواد شیمیایی رسوب و آفت کش

حلال های با گرید HR-GC OmniSolv
برند EMD برای حلال هایی با بالاترین میزان خلوص موجود . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های کروماتوگرافی گازی با دقت بالا.

مواد شیمیایی نانو گرید
حلال هایی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای اعمال تغلیظ / استخراج مواد آلی که از روش های کشف FID و ECD استفاده می کنند، مطابقت دارد.

حلال های گرید رسوب
حلال های تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در آنالیز رسوب آفت کش ها.

گرید های حلال های استاندارد

گرید Acculute
محلول های استاندارد حجم سنجی که در آمپول های کوچک یا بطری های مهر و موم شده قرار داده می شوند .

گرید StandARd
محلول های آماده شده از جمله تیترانت ها و استاندارد های جذب اتمی. این محلول ها برای استفاده در روش های ACS, USP و NF و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی مناسب هستند.

گرید محلول های استاندارد شده Standardized Solution
محلول های آماده شده برای مواد خامی که با پیش نیاز های وضع شده توسط سازمان مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارند یا از آن فراتر می روند. زمانی که خبری از ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS نیست، مواد شیمیایی با بالاترین میزان خلوص موجود استفاده می شوند. تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص بالا آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 1 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند . این محلول ها به شکل مستقیم مطابق با استاندارد های NIST یا مواد گرید استاندارد اولیه ای که موجود هستند، استاندارد می شوند مخصوص محلول های تولید شده با گرید معرف.

گرید های مواد آزمایشگاهی با کاربرد بیوتکنولوژی

گرید Accugen
معرف مجدد کریستالی شده یا تقطیر شده ی با خلوص بالا برای زیست مولکولی و بیوتکنولوژی.

گرید Anhydrosolv
حلال هایی که به شکل ویژه ای برای هماهنگی با مشخصات آب کمتر از 50 ppm خشک می شوند. این حلال های با خلوص بالا در بطری مهر و موم شده از طرفین بسته بندی می شوند (علامت تجاری Tedia)

گرید BIO
حلال هایی که به شکل ویژه ای برای کاربرد های بیوتکنولوژی خالص و آنالیز می شوند.

گرید DriSolv
حلال به شکل ویژه خشک شده برای سنتز آلی

گرید GenAR
طیفی از معرف های به شکل ویژه توسعه یافته برای استفاده در تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی.

گرید OmniSolv Biosynthesis
برند EMD برای حلال های بیوتکنولوژی با خلوص بالا. تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در سنتز زیست مولکولی ، توالی بندی و جدا سازی های کروماتوگرافی تحت شرایط گرادیان و ایزوکراتیک. حلال هایی فاقد آمین، خلوص بیشتر از 99.99 درصد ، محتوای آب کم و میزان اسیدی بودن پایین.

گرید های متفرقه Miscellaneous

گرید Accutint
کاغذ تست pH در دیسپنسری که استفاده از آن آسان است.

گرید ScintillAR
مواد شیمیایی که به شکل ویژه ای برای استفاده در سوسو سنجی (scintillometry) مایع کنترل می شوند.

گرید SilicAR
محصولات ژل سیلیکا با مشخصات شیمیایی و فیزیکی که برای کروماتوگرافی لایه نازک و ستونی بهینه شده اند.

محلول های حجم سنجی با مارک معرف یا Reagents Branded Volumetric Solutions
محلول هایی که با مواد خامی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا همخوانی دارند یا فراتر از آن هستند، تولید می شوند. زمانی که خبری از مشخصات وضع شده توسط این سازمان نیست، از مواد شیمیایی با بیشترین میزان خلوص استفاده می شوند. تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص بالا آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 1 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند. دستور العمل های تولید سخت گیرانه ، دقیق و سوابق کنترل کیفی به منظور امکان ردیابی مواد خام نگهداری می شوند. نمونه ها به مدت حداقل 5 سال حفظ می شوند . تمامی محلول ها به منظور مطابقت با مشخصات وضع شده بر روی برچسب تضمین شده هستند.

تمامی برچسب های محلول های با گرید معرف باید با تمامی قوانین سازمان های ایزو ، DOT و OSHA هماهنگی داشته باشند و شامل اطلاعات تاریخ انقضا، تاریخ تولید، مواد مرجع استاندارد استفاده شده، Actual Lot Analysis، فضایی برای تاریخ دریافت شده و تاریخ باز شده، لوزی آتش استاندارد سازمان(NFPA)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *