اخبار

رابطه چگالی و غلظت

چگالی برابر جرم واحد حجم تعریف می شود. و غلظت برابر مقدار ماده ای که در ماده ی دیگر حل می شود تعریف می شود. با تغییر غلظت یک محلول، چگالی آن نیز تغییر می کند.
غلظت
غلظت یک محلول برابر جرم ماده حل شونده بر حجم محلول.
چگالی
چگالی برابر جرم ماده تقسیم بر حجم ماده
محلول ها
یک محلول مخلوط همگنی از دو یا چند ترکیب یا عنصر که با یکدیگر پیوند شیمیایی برقرار نمی کنند.
اثر غلظت بر چگالی
با افزایش ماده حل شونده به حلال نسبت نسبت وزن به حجم تغییر می کند که در نتیجه چگالی نیز تغییر می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *