اخبار

بازها،هیدروکسیدها(قلیا)

طبق تعریف آرنیوس باز ماده ای است که در آب یون هیدرواکسید تولید می کند مانند محلول سود سوز آور (سدیم هیدرواکسید)
NaOH → Na+ + OH–

باز قوی بازی است که در آب به طور کامل تفکیک می شود و باز ضعیف بازی است که در آب به طور جزیی تفکیک می شود.
هیدرواکسید های فلزات قلیایی (گروه اول جدول تناوبی) بسیار قوی، هیدرو اکسید های فلزات قلیایی خاکی (گروه دوم جدول تناوبی) نسبتآ قوی و هیدرو اکسید های بقیه ی فلزات همچمین هیدرواکسید آمونیم ( امونیم هیدرواکسید) باز های ضعیف می باشند.
از نظر حلالیت:
فقط هیدرو اکسید های فلزات قلیایی ، هیدروژن، آمونیم، باریم، و استرانسیم محلول هستند و بقیه ی هیدرو اکسید های فلزات نا محلول یا کم محلول هستند.

برای ساختن هیدرواکسید فلزات کافی است یک باز محلول مثل سود سوز آور (سدیم هیدرواکسید) یا پتاس (پتاسیم هیدرواکسید) را با نمک فلز ترکیب کنید طبق واکنش زیر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *