اخبار

کریستالیزاسیون گوگرد

هدف از انجام این آزمایش مشاهده کریستال های سوزنی شکل گوگرد است . برای انجام این آزمایش مقدار 15 گرم گوگرد را وزن کرده و درون بشر 250 سی سی بریزید سپس 50 سی سی حلال تولوئن به آن بیافزایید. سپس آن را حرارت دهید تا گوگرد درون تولوئن حل شود (حدود 95 درجه سانتی گراد) . پس از حل شدن کامل گوگرد حرارت را متوقف کنید و دمای محیط بشر را کاهش دهید ( مثلا در هوای سرد بگذارید ) سپس تشکیل کریستال های سوزنی شکل و زرد گوگرد را خواهید دید.