پنگوئنون

یک کسری از ترکیبات شیمیایی ساختار جالبی دارند، نمونه بارزشون هم باکی بال که عین توپ میمونه. یکی از این ترکیبات که روی اسمش هم تاثیر گذا...

ادامه مطلب