اخبار

پلاسما با جریان مستقیم(DCP)یا جت پلاسما

Direct Current Plasma-Plasma Jet
پلاسمای جریان مستقیم را جت پلاسما نیز می­نامند به عنوان یکی از منابع نشری در طیف سنجی نشر اتمی کاربرد دارد.
پلاسمای جریان مستقیم متشکل از سه الکترود است و حالتی همچون Y وارونه دارد. دو الکترود آند از جنس گرافیت در هر دو بازوی Y و الکترود کاتد مشترک از جنس تنگستن در این پایه وارونه قرار دارد.
گاز آرگون از دو بلوک آند به سمت کاتدجریان دارد که در اثر تماس لحظه ای کاتد و آندها، جت پلاسما تشکیل میشود و گاز آرگون یونیزه می­شود و جریانی به وجود می­آید که باعث ایجاد یون هایی اضافی تر برای بقای جریان می­شود. نمونه به درون ناحیه بین دو بازوی Y پاشیده میشود و اتمی شده و برانگیخته میشود. دمای برانگیختگی میتواند به ۶۰۰۰ کلوین هم برسد اما تبخیر نمونه کامل نیست زیرا زمان ماند در پلاسما نسبتا کم است و این مشکل زمانی وجود داردکه نمونه حاوی مواد دیر گداز باشد.

cdv

مزیت ها:
توان مصرفی کم نسبت به پلاسمای جفت شده القایی
توانایی آنالیز محلول های آبی و آلی و نمونه­های دوغابی
مصرف گاز آرگون کمتر نسبت به پلاسمای جفت شده القایی
معایب
الکترودهای گرافیتی هر چند ساعت یک بار باید تعویض شوند.
کوچک نشان دادن ناحیه بهینه خط نشری انالیت نسبت به نشر زمینه
مراجع
اصول تجزیه دستگاهی(جلد اول)، اسکوک- هابر- نیومن، ترجمه عبدالرضا سلاجقه، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۷
تجزیه طیف شیمیایی(جلد دوم)، اینگل. جی ار- آر کروچ، ترجمه مرضیه چالوسی، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *