اخبار

علایم انجام یک واکنش شیمیایی

چگونه بفهمیم یک واکنش شیمیایی روی داده است؟
۱- تشکیل گاز:
برخی از واکنش های شیمیایی تشکیل حباب گاز می دهند مانند اثر اسید بر روی کربنات ها که گاز کربن دی اکسید می دهد. یا اثر اسید بر روی بعضی از فلزات که تشکیل حباب گاز هیدروژن می دهد.

۲- تشکیل رسوب:
واکنش هایی مانند واکنش باران طلایی با تشکیل رسوب همراه است.

۳- تغییر دما:
برخی واکنش ها گرماده هستند، یعنی هنگامی که روی می دهند گرما تولید می کنند و برخی گرماگیر یعنی هنگام روی دادن گرما جذب می کنند. مانند واکنش اسد و باز که به شدت گرما زا است.

۴- نور:
برخی از واکنش های شیمیایی همراه با نور هستند مانند واکنش سوختن

۵- بو:
واکنش هایی مانند واکنش اثر آمونیم کلرید(بی بو) با سدیم هیدرواکسید(بی بو)، تولید آمونیاک با بویی تند می کند. یک مثال دیگر اثر سولفوریک اسید بر مس است که گاز گوگرد دی اکسید بودار می کند.

۶- صدا:
واکنش هایی مثل سوختن باروت یا انفجار با صدا همراه است.

۷- تغییر رنگ:
برخی از واکنش های شیمیایی هم با تغییر رنگ همراه است مانند: واکنش بین پتاس و پتاسیم پرمنگنات که رنگ ارغوانی پرمنگنات را به رنگ سبز منگنات تغییر می دهد.

همچنین یک واکنش شیمیایی ممکن است چند علامت از علامت های بالا را داشته باشد مانند واکنش انفجار باروت که هم با صدا همراه است، هم گرما می دهد، هم بو دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *