مقالات

سنتز استون

در تمام روش های مربوط به سنتز(استن (CH3 – CO – CH3 از یک هیدروکربور سه کربنه به عنوان ماده اولیه استفاده می شود. و به طور خلاصه روش های مربوط به این سنتز به سه دسته تقسیم می گردد :

روش سلانز – وارن:

در این روش قسمتی از پروپان را بوسیله احتراق ناقص در درجه حرارت پایین (300 درجه سانتی گراد) اکسیده می نمایند. مواد حاصله از این عمل بی شمار است زیرا تمام درجات مختلف اکسیداسیون (برای تشکیل الکل ها، آلدئید ها، اسیدها، اکسید کربن، گاز کربنیک، همچنین تمام موادی که از اثر این فرآورده ها بر روی یکدیگر بدست می آید) در این شرائط امکان پذیر می باشد. راندمان ماکزییم استون در مواد حاصل از عمل احتراق قسمتی در حدود 13 درصد است. تهیه استن بدین طریق کمی گران تمام می شود اما باید توجه داشت که این روش برای تهیه استالدئید است و استن یک محصول فرعی بشمار می رود.

روش انتخابی برای تهیه استن:

در این روش از پروپیلن به عنوان ماده اولیه استفاده می گردد. این جسم در مقابل اسید سولفوریک آب جذب نموده به ایزوپروپانول مبدل می گردد که در اثر هیدروژن گیری از آن می توان استن بدست آورد.

H2SO4

CH3 – CH= CH2 + H2O –> CH3 – CHOH – CH3

Ni

CH3 – CHOH – CH3 –> CH3 – CO – CH3 + H2

دومین مرحله (یعنی هیدروژن گیری) همیشه در مقابل کاتالیزور جامدی مثل نیکل انجام می گیرد. ممکن است عمل را در فاز گازی شکل و دمای بالا (طریقه شل) یا در فاز مایع با دمای ملایم (روش موسسه فرانسوی نفت) انجام داد. انتخاب دقیق شرائط عمل در دو مرحله فوق سبب گردیده است که راندمان عمل خیلی خوب و قابل ملاحظه باشد. با وصف این مطلب این روش بوسیله متد بعدی مورد رقابت قرار گرفته است زیرا در طریقه سوم علاوه بر استن می توان فنل هم تهیه نمود.

روش کومن:

در این روش با استفاده از مواد اولیه بنزن و پروپیلن می توان ترکیبات فنل و استن را تهیه نمود. بنزن و پروپیلن به نسبت یک مول – یک مول در مجاورت کاتالیزور اسید در فاز هتروژن (H3PO4) یا هموژن (H2SO4) کندانسه می گردد و در نتیجه به ایزوپروپیل بنزن (که کومن نامیده می شود.) تبدیل می شود. مایع حاصله در اثر گاز اکسیژن کومن می نماید که از هیدرولیز آن در حدود 90 در جه سانتی گراد استن و فنل تهیه می گردد.

این طریقه سنتز کاملا انتخابی است و فعلا موارد استعمال هر دو محصول که تواما می شود تقریبا یکسان و برابر می باشد و اگر هم تغییراتی از نظر احتیاج در بازار آید مازاد یکی از آنها را می توان به موادی دیگری تبدیل نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *