اخبار

روش تهیه استانیلید

تهیه (سنتز) استانیلید با استفاده از استیک انیدرید و آنیلین:
۸ میلی لیتر آنیلین را با استفاده از یک استوانه مدرج در یک ارلن مایر ۵۰۰ میلی لیتری بریزید، (آنیلین سمی است از تماس آن با پوست اجتناب کنید) سپس ۶۰ میلی لیتر آب به ارلن مایر اضافه کنید. در حالی که ارلن مایر را می چرخانید، ۱۰ میلی لیتر استیک انیدرید را کم کم به مخلوط اضافه کنید. در این حالت استانیلید، رسوب می کند که محصول خام است و برای تخلیص باید آن را متبلور کرد. بنابراین، ۲۰۰ میلی لیتر آب با یک سنگ جوش در ارلن حاوی استانیلید بریزید و روی چراغ گاز که توری روی آن قرار دارد، گرم کنید. و وقتی رسوب و مایع روغنی حل شد گاز را خاموش کنید. یک میلی لیتر از محلول را در داخل یک بشر کوچک بریزید و بگذارید سرد شود. قبل از گرم کردن مجدد ارلن مایر، حدود یک گرم زغال، به منظور رنگ زدایی و خلوص بیشتر، به مخلوط اضافه کنید و مخلوط را به هم بزنید و صبر کنید تا چند دقیقه به آرامی بجوشد. نباید زغال را به محلول در حال جوشیدن اضافه کرد. در طول این مدت وسایل صاف کردن معمولی را آماده کنید. از قیف دم کوتاه، کاغذ چین دار و ارلن مایر ۵۰۰ میلی لیتری استفاده کنید. ۱۰۰ میلی لیتر آب جوش برای شستن رسوبها و گرم کردن قیف لازم است. روی قیف ۲۰ میلی لیتر آب داغ بریزید و سپس محلول داغ را صاف کنید. در طول صاف کردن، محلول را روی حمام بخار، گرم نگاه دارید و بهتر است عمل صاف کردن با گذاردن ارلن و قیف بر روی حمام بخار انجام پذیرد. اگر بلورها در قیف تشکیل شد، قدری آب داغ اضافه کنید تا بلورها حل شوند. رسوبات ته ارلن را نیز با آب داغ بشویید و صاف کنید. پس از صاف کردن، صبر کنید تا محلول سرد شود. برای کامل شدن عمل تبلور، ارلن مایر را مدت ۱۵ دقیقه در حمام یخ بگذارید. سپس بلورها را با استفاده از قیف بوخنر صاف کنید. بلورهای حاصل را روی شیشه ساعت بریزید تا خشک شود (یک شب طول می کشد). حال نقطه ذوب و حالت ظاهری محصول خالص و متبلور را با محصول خام پیش از استفاده از زغال، مقایسه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *