اخبار

حدمجاز آلاینده های آب

آب آشامیدنی باید دارای کیفیتی باشد که بتوان بدون اثرات کوتاه مدت و بلند مدت، مورد استفاده قرار گیرد.

منابع آب آشامیدنی در کشورهای مختلف، متنوع است و از منابعی مانند، آب های سطحی و یا آب­های زیر زمینی تامین می شود. دسترسی به منابع سالم آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها چندان راحت و ارزان نیست و نیازمند هزینه بالایی است. منابع آب در معرض آلودگی های بسیاری هستند و نیاز است قبل از مورد مصرف قرار دادند، سالم بودن آن بررسی گردد. برای آنالیز کیفیت آب پارامترهای مختلفی وجود دارد که باید تست شود.

برای هر ترکیب آلاینده، یک حد مجاز تعریف می شود، بنابراین اگر آب دارای غلظتی بالاتر از حدمجاز برای هریک از ترکیبات آلاینده را داشته باشد، باید قبل از مصرف، آلاینده مورد نظر حذف شود.

برای اندازه گیری هریک از ترکیبات آلاینده، روش های استانداری وجود دارد که باید این توانایی را داشته باشند که مقدارگونه مورد نظر را در سطح غلظتی کمتر از حد مجاز، تعیین کنند.

در فایل زیر حد مجاز بسیاری از ترکیبات آلاینده ای که وجود آنها درآب آشامیدنی، کیفیت آن را تحت تاثیر قرار می دهند، آورده شده است.

آب آشامیدنی باید دارای کیفیتی باشد که بتوان بدون اثرات کوتاه مدت و بلند مدت، مورد استفاده قرار گیرد.

منابع آب آشامیدنی در کشورهای مختلف، متنوع است و از منابعی مانند، آب های سطحی و یا آب­های زیر زمینی تامین می شود. دسترسی به منابع سالم آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها چندان راحت و ارزان نیست و نیازمند هزینه بالایی است. منابع آب در معرض آلودگی های بسیاری هستند و نیاز است قبل از مورد مصرف قرار دادند، سالم بودن آن بررسی گردد. برای آنالیز کیفیت آب پارامترهای مختلفی وجود دارد که باید تست شود.

برای هر ترکیب آلاینده، یک حد مجاز تعریف می شود، بنابراین اگر آب دارای غلظتی بالاتر از حدمجاز برای هریک از ترکیبات آلاینده را داشته باشد، باید قبل از مصرف، آلاینده مورد نظر حذف شود.

برای اندازه گیری هریک از ترکیبات آلاینده، روش های استانداری وجود دارد که باید این توانایی را داشته باشند که مقدارگونه مورد نظر را در سطح غلظتی کمتر از حد مجاز، تعیین کنند.

در فایل زیر حد مجاز بسیاری از ترکیبات آلاینده ای که وجود آنها درآب آشامیدنی، کیفیت آن را تحت تاثیر قرار می دهند، آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *