اخبار

تولید پتاسیم نیترات در آزمایشگاه

مواد و وسایل مورد نیاز:
قیف
کاغذ صافی
ترازو
بشر
آب مقطر
شیشه ساعت
باریم نیترات
پتاسیم سولفات
هدف آزمایش: تهیه پتاسیم نیترات در آزمایشگاه با استفاده از واکنش (نمک + نمک → نمک + نمک)
هدف این است که از دو نمکی استفاده کنیم که در طرف دوم علاوه بر پتاسیم نیترات، نمکی حاصل شود که نامحلول باشد و رسوب کند تا به راحتی بتوانیم با صاف کردن محلول پتاسیم نیترات را صاف و متبلور کنیم.

K2SO4 + Ba(NO3)2 → ۲KNO3 + BaSO4

برای تهیه ۱۰ گرم پتاسیم نیترات به چند گرم باریم نیترات و چند گرم پتاسیم سولفات نیاز است؟
جواب:

K2SO4= ۸/۶g
Ba(NO3)2=۱۲/۹g


– توجه اگر باریم نیترات در دسترس نبود میتوانید در ازای آن از ۱۶ گرم سرب(||)نیترات استفاده کنید.
شرح آزمایش:
مقدار ۸ گرم پتاسیم سولفات و مقدار ۱۲/۹ گرم باریم نیترات را بوسیله ترازو وزن کنید و هر کدام را در مقدار ۱۰۰ میلی لیتر آب حل کنید.
سپس دو محلول را به آرامی با هم مخلوط کنید و کمی بهم بزنید تا بخوبی واکنش دهند و محلول را به حالت ساکن قرار دهید تا رسوب کند سپس آن را صاف کنید.
توجه داشته باشید که محلول درون صافی باریم سولفات و محلول زیر صافی حاوی پتاسیم نیترات است که برای دستیابی به پتاسیم نیترات جامد نباید محلول را حرارت دهید چون نیترات ها در اثر حرارت به نیتریت تبدیل می شوند.
بنابراین باید محلول پتاسیم نیترات را در یک کریستالیزور بزرگ بریزیم تا آب آن تبخیر شود و پتاسیم نیترات متبلور شود.
مشاهدات:
هنگام مخلوط کردن دو محلول باهم رسوب سفید رنگی حاصل میشود که پس از مدتی ته نشین خواهد شد(باریم سولفات).
نکته: از باریم سولفات برای عکسبرداری پزشکی از معده بصورت محلول سوسپانسیون استفاده میشود به این خاطر که مانع از عبور اشعه های عکسبرداری از معده می شود و باعث نشان دادن بیشتر جزئیات و صحت آنها در عکس می شود.
کاربردهای پتاسیم نیترات:
پتاسیم نیترات یا شوره قلمی کاربردهای زیادی در تولید مواد منفجره و بخصوص مواد دودزا دارد و ترکیب آن با شکر به نسبت معین تولید ماده ای دودزا و احتراقی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *